Slovenian Catholic Chaplaincy
62 Offley Road
London SW9 0LSE-pošta
info@skm-london.org.uk


Mobilni telefon
0044(0)736 5353 900

Stacionarni telefon
0044(0)20 7735 6655


Dobrodošli

Dobrodošli na strani Slovenskega doma, slovenske katoliške misije v Londonu!

cm vitrazNaloga naše misije je prvenstveno pastoralna skrb za slovenske rojake na britanskem otoku. Pastoralna služba, ki jo opravlja duhovnik neke župnije ali misije je predvsem duhovna oskrba faranov ali ljudi, ki so mu zaupani. Sem spada na prvem mestu bogoslužje v domačem jeziku, spodbujanje za življenje po evangeliju, širjenje Jezusovega veselega oznanila, zbiranje ljudi k mašni daritvi, predvsem ob nedeljah in praznikih, ter oskrbovanje vernikov z zakramenti.

Poleg že omenjenega pa seveda spada v pastoralno službo tudi različno socialno delo v kolikor gmotno stanje in okoliščine to dopuščajo. Tukaj ne mislim, da je karitativno delo iz ljubezni in usmiljenja do bližnjega podvrženo kakim zakonitostim organiziranega socialnega dela, ampak je za kristjana etični in moralni imperativ.

Naš dom v Londonu  obstoja že več kot 50 let in deluje tudi karitativno. Najprej med rojaki na Otoku in končno med popotnimi Slovenci z različnih koncev sveta. Ne nazadnje je bil vedno zavetje našim misijonarjem, ki delajo za širjenje Božjega kraljestva na daljnih kontinentih, ko se utrujeni vračajo na počitek v Evropo ali pa ko zopet odhajajo v misijonske dežele.

Vsi slovenski rojaki, pa najsi bodo verni ali neverni, so pri nas sprejeti z enakim spoštovanjem, ko se zatečejo k nam za streho nad glavo in hrano.

Na teh spletnih straneh boste našli veliko informacij o nas – morda skoraj vse, ki jih potrebujete, če živite v Veliki Britaniji ali pa ste le obiskovalec in popotnik na tem Otoku.

Vabimo Vas torej na naše spletne strani in že vnaprej dobrodošli v Londonu!