Home » Nedeljske svete maše » 11. nedelja med letom


SLOVENSKI DOM LONDON

Slovenian Catholic Chaplaincy
62 Offley Road
London SW9 0LSE-pošta
info@skm-london.org.uk


Mobilni telefon (tudi WhatsApp)
0044 (0)736 5353 900

0044 (0)770 343 585911. nedelja med letom

Božja beseda za nedeljo, 14. junija 2020

»Poklical je k sebi svojih dvanajst učencev in jim dal oblast nad nečistimi duhovi.« (Mt 10,1)

1. berilo

Bog si je izvolil kraljestvo duhovnikov in svet narod

Berilo iz 2. Mojzesove knjige (2 Mz 19,2-6)

Tiste dni so se Izraelci odpravili iz Refidíma in prišli v Sínajsko puščavo ter se utaborili v puščavi. Tam se je Izrael utabóril nasproti gori, Mojzes pa je stopil k Bogu. Gospod mu je zaklical z gore in rekel: »Tako reci Jakobovi hiši in povej Izraelovim sinovom: ›Sami ste videli, kaj sem storil Egipčanom in kako sem vas nosil na orljih perutih in vas pripeljal k sebi. Zdaj pa, če boste res poslušali moj glas in izpolnjevali mojo zavezo, mi boste posebna lastnina izmed vseh ljudstev, kajti moja je vsa zemlja. Vi mi boste kraljestvo duhovnikov in svet narod.‹ To so besede, ki jih povej Izraelovim sinovom!«

Prisluhnite posnetku svete maše iz župnije Dole tukaj