Home » 2020 » October

Monthly Archives: October 2020


SLOVENSKI DOM LONDON

Slovenian Catholic Chaplaincy
62 Offley Road
London SW9 0LSE-pošta
info@skm-london.org.uk


Mobilni telefon (tudi WhatsApp/Viber)
0044 (0)736 5353 900Nedelja 25. oktobra 2020

Božja beseda za 30. nedeljo med letom (leto A), žegnanjska nedelja

»Učitelj, katera je največja zapoved v postavi?« (Mt 22,36)

1. berilo

Bog pričakuje od nas usmiljenje

Berilo iz 2. Mojzesove knjige (2 Mz 22,20-26)

To govorí Gospod: »Tujca ne izkoriščaj in ne zatiraj, kajti tujci ste bili v egiptovski deželi! Ne zatirajte nobene vdove in sirote! Če bi jih zatirali, bodo vpile k meni in gotovo uslišim njihovo vpitje. In moja jeza se razvname in pomorim vas z mečem, tako da bodo vaše žene postale vdove in vaši otroci sirote. Če posodiš denar mojemu ljudstvu, ubožcu zraven sebe, mu ne bodi kakor oderuh, ne nalagaj mu obresti! Če vzameš v zastavo plašč svojega bližnjega, mu ga vrni do sončnega zahóda! Kajti to je njegova edina odeja, ogrinjalo za njegovo kožo. V čem naj sicer spi? Če se bo zgodilo, da bo vpil k meni, ga bom uslišal, ker sem milostljiv.«

books and pencil on wooden table

Prisluhnite posnetku svete maše iz župnije Velenje tukaj

Nedelja 18. oktobra 2020

Božja beseda za 29. nedeljo med letom (leto A), misijonska nedelja

»Tedaj jim je rekel: ‘Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega.’« (Mt 22,21)

1. berilo

Bog rešuje po ljudeh

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 45,1.4-6)

Tako govorí Gospod svojemu maziljencu, Kiru, katerega je prijel za desnico, da pred njim porazi narode in odpaše ledja kraljem, da pred njim odpre duri in nobena vrata ne ostanejo zaprta: »Zaradi svojega služabnika Jakoba in svojega izvoljenca Izraela sem te poklical po imenu in te odlikoval, ne da bi me bil poznal. Jaz sem Gospod in drugega ni, razen mene ni nobenega boga, opasal sem te, ne da bi me bil poznal. Naj spoznajo od sončnega vzhóda in zahóda, da ni nobenega razen mene, jaz sem Gospod in drugega ni.«

selective focus photography of three lit tealight candles

Prisluhnite posnetku svete maše iz župnije Velenje tukaj

Nedelja 11. oktobra 2020

Božja beseda za 28. nedeljo med letom (leto A)

Teden za življenje (od prve do druge nedelje v oktobru)

»Veliko je namreč poklicanih, a malo izvoljenih.« (Mt 22,14)

1. berilo

Bog vabi na gostijo in briše solze

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 25,6-10)

Gospod nad vojskami bo na Síonski gori pripravil vsem ljudstvom gostijo s sočnimi jedmi, gostijo z žlahtnimi vini, s sočnimi in okusnimi jedmi, s prečiščenimi žlahtnimi vini. Na tej gori bo pretrgal zagrinjalo, ki zagrinja vsa ljudstva, in pokrivalo, ki pokriva vse narode: za vselej bo uničil smrt. Gospod Bog bo obrisal solze z vseh obrazov in z vse zemlje bo odstranil sramoto svojega ljudstva, kajti Gospod je govóril. Tisti dan bodo rekli: »Glejte, to je naš Bog, čakali smo ga in nas je odrešil. To je Gospod, ki smo ga čakali, radujmo in veselimo se, da nas je odrešil.« Kajti Gospodova roka bo počivala na tej gori.

landscape photography of person's hand in front of sun

Prisluhnite posnetku svete maše iz župnije Velenje tukaj

Nedelja 4. oktobra 2020

Božja beseda za 27. nedelja med letom (leto A), rožnovenska nedelja

»Nazadnje je poslal k njim svojega sina, rekoč: ›Mojega sina bodo spoštovali‹.« (Mt 21,37)

1. berilo

Izrael je Gospodov vinograd

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 5,1-7)

Zapel bom o svojem ljubem, pesem svojega ljubega o njegovem vinogradu. Moj ljubi je imel vinograd na rodovitnem griču. Prekôpal ga je, ga otrebil in zasádil z žlahtno trto. Sredi njega je sezidal stolp in v njem izdólbel tudi stiskalnico. Upal je, da bo dajal grozdje, pa je dal viníčje. Zdaj pa, jeruzalemski prebivalci in Judovi možje, razsodíte med menoj in mojim vinogradom. Kaj sem mogel še storiti svojemu vinogradu, pa mu nisem storil? Zakaj sem upal, da bo dajal grozdje, pa je dal viníčje? Zdaj vam bom povedal, kaj bom stóril svojemu vinogradu: odstranil mu bom ograjo, da bo izropan, podrl mu bom obzidje, da bo poteptan. Spreménil ga bom v pustinjo, ne bo obrezován ne okopávan, poganjala bosta trnje in osat in prepovedal bom oblakom, da bi dež rosili nanj.

Kajti hiša Izraelova je vinograd Gospoda nad vojskami, Judovi možje so nasad njegovega veselja. Upal je, da bo pravica, pa glej, zatiranje, da bo pravičnost, pa glej, vpitje.

person standing behind green leafed plants

Prisluhnite posnetku svete maše iz župnije Velenje tukaj