Home » 2020 » November

Monthly Archives: November 2020


SLOVENSKI DOM LONDON

Slovenian Catholic Chaplaincy
62 Offley Road
London SW9 0LSE-pošta
info@skm-london.org.uk


Mobilni telefon (tudi WhatsApp/Viber)
0044 (0)736 5353 900Nedelja 29. novembra

Božja beseda za 1. adventno nedeljo – B (leto B), nedelja Karitas

Teden Karitas (od nedelje Kristusa Kralja do prve adventne nedelje)

»Bodite torej budni, ker ne veste, kdaj se vrne hišni gospodar.« (Mr 13,35)

1. berilo

Zahrepenimo po Odrešeniku

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 63,16-17.19;64,2-7)

Ti, Gospod, si naš oče, Naš odkupitelj iz davnine ti je ime. Zakaj si dopústil, Gospod, da smo zašli s tvojih poti, zakaj si nam zakrknil srce, da se te ne bojimo? Vrni se zaradi svojih služabnikov, zaradi rodov, ki so tvoja dediščina. Davno smo postali kakor tisti, ki jim ne vladaš, kakor tisti, ki ne kličejo nase tvojega imena. O da bi predrl nebo in stopil dol, da bi se pred teboj tresle gore! Ko si delal strašne reči, ki jih nismo pričakovali, si stopil dol, pred teboj so se tresle gore. Od vekomaj se ni slišalo, mi nismo zaznali, oko ni razen tebe videlo Boga, ki bi kaj stóril za tistega, ki ga z upanjem pričakuje. Naproti prihajaš tistemu, ki z veseljem ravna pravično, tistim, ki se te spominjajo na tvojih potih. Glej, ti si se srdíl in mi smo grešili, če bi se vedno držali tvojih poti, bi bili rešeni. Vsi smo postali kakor umazanec, vsa naša pravična dela kakor umazana obleka. Vsi smo oveneli kakor listje, naša krivda nas je odnesla kakor veter. Nikogar ni, ki bi klical tvoje ime, ki bi se prebúdil, da bi se te dŕžal, kajti skril si svoj obraz pred nami, prepústil si nas môči naše krivde. In zdaj, Gospod, si ti naš oče! Mi smo glina, ti si naš upodabljávec, vsi smo delo tvojih rok.

1. adventna nedelja - B

Prisluhnite posnetku svete maše iz župnije Velenje tukaj

 

Nedelja 22. novembra

Božja beseda za 34. nedeljo med letom — Jezus Kristus, Kralj vesoljstva (leto A)

Teden Karitas (od nedelje Kristusa Kralja do prve adventne nedelje)

»Zakaj lačen sem bil in ste mi dali jesti; žejen sem bil in ste mi dali piti…« (Mt 25,35).

1. berilo

Gospod je pastir in sodnik

Berilo iz knjige preroka Ezekijela (Ezk 34,11-12.15-17)

Tako govorí Gospod Bog: »Glejte, jaz sam bom poskrbél za svoje ovce in jih poiskál. Kakor pastir išče svojo čredo, ko je sredi med razkropljenimi ovcami, tako bom tudi jaz poiskál svoje ovce in jih rešil iz vseh krajev, kamor so se razkropile oblačnega in temačnega dne. Sam bom pasel svoje ovce in sam jim bom dajal počitek,« govorí Gospod Bog. »Izgubljene bom poiskál, razgnane pripeljal nazaj, polomljene obvezal, bolne okrepčal, rejene in krepke obvaroval. Pasel jih bom, kakor je prav. Vi pa, moja čreda, glejte,« govorí Gospod Bog, »sodil bom med ovco in ovco, med ovni in kozli.«

sun rays peak through clouds over herd of goats on hill

Prisluhnite posnetku svete maše iz župnije Velenje tukaj

Nedelja 15. novembra

Božja beseda za 33. nedeljo med letom (leto A), svetovni dan ubogih

»V malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil. Vstopi v veselje svojega gospodarja!« (Mt 25,21)

1. berilo

Vrednost vsakdanjega dela

Berilo iz knjige pregovorov (Prg 31,10-13.19-20.30-31)

Vrlo ženo, kdo jo najde! Njena vrednost je daleč nad biseri. Srce njenega moža zaupa vanjo, povračila ne pogreša. Izkazuje mu dobroto in ne hudega vse dni svojega življenja. Skrbi za volno in lan in dela s pridnimi rokami. Svoje roke izteguje k preslici, njene dlani prijemajo vretěno. Svojo dlan odpira potrebnemu, svojo roko podaja ubogemu. Milina je varljiva in lepota je prazna, žena, ki se boji Gospoda, pa je vredna hvale. Dajajte ji od sadov njenih rok, njena dela naj jo hvalijo pri mestnih vratih.

steelwool photography with between rocks

 

Prisluhnite posnetku svete maše iz župnije Velenje tukaj

Nedelja 8. novembra

Božja beseda za 32. nedeljo med letom (leto A), zahvalna nedelja

»Preudarne pa so s svetilkami vred vzele v posodicah olje« (Mt 25,4).

1. berilo

Kdor išče modrost, jo tudi najde

Berilo iz knjige modrosti (Mdr 6,12-16)

Blesteča in neugasljiva je modrost, z lahkoto se da spoznati tistim, ki jo ljubijo, najti tistim, ki jo iščejo; vnaprej se da spoznati takim, ki po njej hrepenijo. Kdor se bo k njej zgodaj odpravil, se ne bo utrudil, ker bo odkril, da sedi pri njegovih vratih. Če se kdo zanjo navduši, doseže popolno preudarnost, kdor bo zaradi nje bedel, bo kmalu brez skrbi. Kajti sama hodi okoli in išče take, ki so je vredni, dobrohotno se jim prikaže na njihovih potih in pri vsaki misli jim pride naproti.

person standing on seashore and holding kerosene lantern lamp during sunset

 

Prisluhnite posnetku svete maše iz župnije Velenje tukaj

Nedelja 1. novembra

Božja beseda za vse svete

»Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo.« (Mt 5,4)

1. berilo

Svetih je nad vsako število

Berilo iz knjige Razodetja (Raz 7,2-4.9-14)

Jaz, Janez, sem videl drugega angela, ki se je dvigal od sončnega vzhoda in je imel pečat živega Boga; zaklical je z močnim glasom štirim angelom, ki jim je bilo dano škodovati zemlji in morju: »Ne škodujte zemlji ne morju ne drevju, dokler ne zaznamujemo služabnikov našega Boga na njih čelih.« In slišal sem število zaznamovanih: sto štiriinštirideset tisoč zaznamovanih iz vseh rodov Izraelovih otrok. Zatem sem videl veliko množico, ki je nihče ni mogel prešteti, iz vseh narodov in rodov in ljudstev in jezikov; stali so pred prestolom in pred Jagnjetom, oblečeni v bela oblačila s palmami v rokah. Klicali so z močnim glasom: »Zveličanje je v našem Bogu, ki sedi na prestolu, in v Jagnjetu!« Vsi angeli so stali okrog prestola in starešin in štirih živih bitij in so padli pred prestolom na svoje obličje ter molili Boga: »Amen. Hvala in slava in modrost in zahvala in čast in oblast in moč našemu Bogu vekomaj. Amen.«

In rekel mi je eden izmed starešin: »Ti, ki so oblečeni v bela oblačila, kdo so in od kod so prišli?« In odgovoril sem mu: »Moj Gospod, ti veš.« Rekel mi je: »To so tisti, ki so prišli iz velike bridkosti in so oprali svoja oblačila ter jih očistili z Jagnjetovo krvjo.

Vsi sveti (1. november)

Prisluhnite posnetku svete maše iz župnije Velenje tukaj