Home » Articles posted by Nataša

Nataša


Slovenian Catholic Chaplaincy
62 Offley Road
London SW9 0LS



E-pošta
info@skm-london.org.uk


Mobilni telefon
0044 (0)736 5353 900

Stacionarni telefon
0044 (0)20 7735 6655



Binkošti – vigilija

Nedelja 31. maja 2020

»Kdor veruje vame, bodo, kakor pravi Pismo, iz njegovega osrčja tekle reke žive vode.« (Jn 7,37-38)

S slovesnim praznikom binkošti, ki ga praznujemo v nedeljo, 31. maja 2020, bomo v Katoliški Cerkvi sklenili velikonočni čas. Praznik obhajamo 50 dni po veliki noči in je praznik prihoda Svetega Duha, ker je na ta dan po svetopisemskem sporočilu nad zbrane učence in Božjo mater Marijo prišel Sveti Duh.

 

Zgodba o Babilonskem stolpu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsa zemlja je imela en sam jezik in isto govorico. Ko so se ljudje odpravili od vzhoda, so našli ravnino v šinárski deželi in se tam naselili. Rekli so drug drugemu: »Dajmo, delajmo opeko in jo žgimo v ognju!« Opeko so uporabljali namesto kamna in zemeljsko smolo namesto malte. Rekli so: »Dajmo, sezidajmo si mesto in stolp, katerega vrh naj sega do neba, in naredimo si ime, da se ne bomo razkropili po vsej zemlji!« Gospod je stopil dol, da bi si ogledal mesto in stolp, ki so ga postavili človeški otroci. In Gospod je rekel: »Glej, eno ljudstvo so in vsi imajo en jezik, in to je šele začetek njihovega dela. Zdaj jih ne bo nič več zadržalo; kar koli bodo hoteli, bodo naredili. Dajmo, stopimo dol in tam zmešajmo njihov jezik, da ne bodo več razumeli govorice drug drugega!« In Gospod jih je razkropil od tam po vsej zemlji in nehali so zidati mesto. Zato se je imenovalo Babél, ker je tam Gospod zmešal jezik vse zemlje in od tam jih je Gospod razkropil po vsej zemlji.

(1 Mz 11,1-9)

 

Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal z neba šum, in napolnil vso hišo.Vsi apostoli so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati, in v tej veliki množici ljudi jih je „vsakdo slišal govoriti v svojem jeziku“(Apd 2, 6). Ljudje so jim s srcem prisluhnili ker so čutili, da so nagovorjeni v globini svoje osebnosti.


Ta čudež razumevanja jezikov in edinosti ima poseben pomen. Zgodba o babilonskem stolpu kaže, kako je greh najgloblji vzrok nerazumevanja med ljudmi in odtujitve med narodi. V moči Kristusovega odrešenja pa na binkoštni praznik Sveti Duh začenja novo obdobje razumevanja in edinosti.

Sveti Duh je v nas dvojen. Podpira nas in spodbuja k dobremu. S svojimi navdihi in notranjim razsvetljenjem nam pomaga spoznavati, da Božja beseda, ki jo poslušamo, govori prav nam v sedanjem duhovnem stanju, in da je ta beseda odrešujoča za nas prav danes, v sedanjem trenutku življenja.
Samo v moči Svetega Duha moremo spolnjevati največjo krščansko zapoved, zapoved ljubezni.

Prisluhnite bogoslužju iz bazilike Matere Usmiljenja v Mariboru

7. velikonočna nedelja

Božja beseda za nedeljo, 24. maja 2020

Nedelja sredstev družbenega obveščanja (leto A)

»Razodel sem tvoje ime ljudem, katere si mi dal od sveta. Tvoji so bili, pa si jih dal meni.« (Jn 17,6)

1. berilo

Apostoli so vztrajno in enodušno molili

Berilo iz apostolskih del (Apd 1,12-14)

Ko je šel Jezus v nebo, so se apostoli z gore, ki se imenuje Oljska in je sobotni dan hodá oddaljena od mesta, vrnili v Jeruzalem. Ko so prišli v mesto, so stopili v gornje prostore hiše, kjer so se zadrževali Peter in Janez, Jakob in Andrej, Filip in Tomaž, Bartolomèj in Matej, Alfêjev sin Jakob in Simon Gorečnik ter Jakobov sin Juda. Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi z ženami in z Jezusovo materjo Marijo in z njegovimi brati.

7. velikonočna nedelja, nedelja sredstev družbenega obveščanja

Prenos in posnetek nedeljske svete maše v Črničah tukaj

6. velikonočna nedelja

Božja beseda za nedeljo, 17. maja 2020

6. velikonočna nedelja, nedelja turizma (leto A)

»Kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi.« (Jn 14,21)ožja beseda za nedeljo, 17. maja 2020

1. berilo

Verni prejemajo Svetega Duha s polaganjem rok

Berilo iz apostolskih del (Apd 8,5-8.14-17)

Tiste dni je Filip prišel v glavno mesto Samaríje in tam oznanjal Kristusa. Množice so enodušno prisluhnile Filipovim besedam. Poslušale so ga in gledale znamenja, ki jih je delal: veliko obsedencev so nečisti duhovi zapustili z glasnim krikom, veliko hrômih in šépavih je bilo ozdravljenih. V mestu je zavladalo veliko veselje.

Apostoli v Jeruzalemu pa so slišali, da je Samaríja sprejela Božjo besedo; zato so tja poslali Petra in Janeza. Ko sta prispela tja, sta molila zanje, da bi prejeli Svetega Duha. Zakaj Duh še ni bil prišel na nobenega izmed njih, bili so samó krščeni v imenu Gospoda Jezusa. Tedaj sta nanje polagala roke in prejemali so Svetega Duha.

6. velikonočna nedelja, nedelja turizma

Sveta maša iz Župnije Turnišče

5. velikonočna nedelja

Božja beseda za nedeljo, 10. maja 2020

5. velikonočna nedelja (leto A)

»Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete v Boga, tudi vame verujte!« (Jn 14,1)

1. berilo

Prvi diakoni, polni Duha in modrosti

Berilo iz apostolskih del (Apd 6,1-7)

Tiste dni je število učencev naraščalo. Helenisti pa so začeli godrnjati čez Hebrejce, češ da so njihove vdove zapostavljene pri vsakodnevni oskrbi. Dvanajstéri so sklicali množico učencev in rekli: »Ni prav, da zanemarjamo Božjo besedo, ker strežemo pri mizi. Poiščite si, bratje, iz svojih vrst sedem mož, ki uživajo ugled in so polni Duha in modrosti, in določili jih bomo za to službo! Mi pa se bomo posvetili molitvi in oznanjevanju Božje besede.« Množica je predlog soglasno sprejela. Izvolili so Štefana, moža, ki je bil poln vere in Svetega Duha, Filipa, Próhorja, Nikánorja, Tímona, Parmenája in Nikolája, spreobrnjenca in priseljenca iz Antiohíje. Predstavili so jih apostolom in ti so med molitvijo položíli nanje roke. In Božja beseda se je širila, število učencev v Jeruzalemu se je zelo množilo in tudi veliko duhovnikov je sprejelo vero.

5. velikonočna nedelja

 

 

Posnetek sv. maše lahko najdete tukaj, tokrat iz župnije Koseze

 

 

4. velikonočna nedelja

Božja beseda za nedeljo, 3. maja 2020

Nedelja dobrega pastirja, svetovni molitveni dan za duhovne poklice (leto A)

»Jaz sem vrata. Kdor stopi skozme, se bo rešil; hodil bo noter in ven in bo našel pašo.« (Jn 10,9)

1. berilo

Bog je naredil Jezusa za Gospoda in Mesija

Berilo iz apostolskih del (Apd 2,14.36-41)

Na binkoštni dan je vstal Peter z enajstérimi, povzdignil glas in spregovóril: »Zagotovo naj vé vsa Izraelova hiša: tega Jezusa, ki ste ga vi križali, je Bog narédil za Gospoda in Mesija.« Ko so to slišali, jih je do srca pretreslo. Rekli so Petru in drugim apostolom: »Bratje, kaj naj storimo?« Peter jim je odgovoril: »Spreobrníte se! Vsak izmed vas naj se dá v imenu Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha. Zakaj obljuba velja vam in vašim otrokom in vsem, ki so daleč, kolikor jih bo k sebi poklical Gospod, naš Bog.« Prepričeval jih je še z mnogimi drugimi besedami in jih opominjal in jim govóril: »Rešíte se iz tega pokvarjenega rodu!« Tisti, ki so sprejeli njegovo besedo, so se dali krstiti; in tega dne se jim je pridružilo približno tri tisoč ljudi.

Posnetek sv. maše prihaja tokrat iz župnijske cerkve v Mozirju.

4. velikonočna nedelja - nedelja dobrega pastirja, svetovni molitveni dan za duhovne poklice

Angelus, 15. maj 2011
Dragi bratje in sestre, bogoslužje 4. velikonočne nedelje nam predstavlja eno najlepših podob, s katero so že v prvih stoletjih Cerkve upodabljali Gospoda Jezusa: podobo Dobrega Pastirja. Janezov evangelij nam v desetem poglavju opiše poseben način ravnanja Kristusa Pastirja do svoje črede. To je tako močan odnos, da ne bo mogel nihče več izpuliti ovc iz njegovih rok. One so namreč povezane z Njim z vezjo ljubezni ter medsebojnim poznavanjem, ki jim zagotavlja neizmerni dar večnega življenja. Istočasno pa je držo črede do Kristusa Dobrega Pastirja evangelist opisal z dvema značilnima glagoloma: poslušati in hoditi za njim. Ti dve besedi opisujeta temeljne značilnosti tistih, ki živijo v hoji za Gospodom. Predvsem gre tu za poslušanje njegove Besede, iz katere se porodi in hrani vera. Samo tisti, ki je pozoren na Gospodov glas, je sposoben v vesti sprejeti takšne odločitve, da bi deloval po Božje. Iz poslušanja torej izhaja hoja za Jezusom. Kot učenci ravnamo, potem ko smo poslušali in notranje sprejeli Učiteljev nauk, če ga vsakodnevno tudi živimo.

Na današnjo nedeljo čisto spontano priporočamo Bogu pastirje Cerkve in tiste, ki se pripravljajo, da bodo postali pastirji. Prosim vas za posebno molitev za škofe, tudi za rimskega škofa, za župnike ter za vse tiste, ki so prijeli odgovornost za vodenje Kristusove črede, da bi bili zvesti in razumni pri izvrševanju njihovega služenja. Še posebej pa na današnji svetovni dan molitve za duhovne poklice prosimo za duhovniške poklice, da ne bi primanjkovalo vrednih delavcev na Gospodovi žetvi. Sedemdeset let je že od takrat, ko je častitljivi Pij XII. ustanovil Papeško družbo za duhovniške poklice. Pravo spoznanje mojega predhodnika je bilo utemeljeno na prepričanju, da poklici rastejo in zorijo v delnih Cerkvah, kjer to omogoča zdravo družinsko okolje, okrepljeno z vero, brezpogojno ljubeznijo in pobožnostjo. V poslanici, ki sem vam jo poslal za današnji svetovni dan, sem podčrtal, da se poklicanost začne uresničevati, ko se »izstopi iz svoje zaprte volje in ideje o samouresničenju, se potopi v Božjo voljo in se ji pusti voditi«. Tudi v današnjem času, ko Gospodov glas tvega, da bo preplavljen s tolikimi drugimi glasovi, je vsaka cerkvena skupnost poklicana, da spodbuja ter skrbi za poklice v duhovništvo ter posvečeno življenje. Ljudje namreč vedno potrebujejo Boga, tudi v današnjem tehnološkem svetu, zato bo vedno potreba po pastirjih, ki oznanjajo Gospodovo Besedo ter omogočajo srečanje z Njim v zakramentih.

Dragi bratje in sestre, okrepljeni z velikonočnim veseljem in z vero v Vstalega, zaupajmo naše namene in prošnje Devici Mariji, materi vsakega poklica, da s svojo priprošnjo prebudi in podpira številne in svete poklice v službi Cerkvi in svetu.

Benedikt XVI.

3. velikonočna nedelja

Božja beseda za nedeljo, 26. aprila 2020

3. velikonočna nedelja (leto A)

»In medtem ko sta se pogovarjala in razpravljala, se jima je približal sam Jezus in hodil z njima« (Lk 24, 14-15)

1. berilo

Smrt nima oblasti nad Jezusom

Berilo iz apostolskih del (Apd 2,14.22-33)

Na binkoštni dan je vstal Peter z enajstérimi, povzdignil glas in spregovóril: »Judje in vsi, ki prebivate v Jeruzalemu! To védite in prisluhnite mojim besedam! Jezusa Nazaréčana, ki ga je Bog pred vami potŕdil z močmi, čudeži in znamenji, ki jih je Bog po njem delal med vami, kakor sami veste, njega so – prav kakor je Bog hotel in predvideval – izročíli vam, vi pa ste ga po rokah krivičnikov pribili na križ in umorili. Toda Bog ga je rešil iz smrtnih muk in obúdil od mrtvih; saj ni bilo mogoče, da bi bila smrt imela oblast nad njim. David namreč pravi o njem: ›Vedno sem videl pred sabo Gospoda, na moji desnici je, da ne omahnem. Zato se je razveselilo moje srce in vzradóstil se je moj jezik. In v upanju bo počivalo moje meso, ker moje duše ne boš prepústil podzemlju, svojemu Svetemu ne boš dal gledati trohnobe. Dal si mi spoznati pota življenja, napólnil me boš z veseljem pred svojim obličjem.‹ Bratje! Dovolíte, da vam odkrito spregovorim o očaku Davidu: umrl je, bil pokopan in njegov grob je med nami do današnjega dne. Ker pa je bil prerok, je vedel, da mu je Bog s prisego obljubil, da bo sad njegovih ledij posádil na njegov prestol. Videl je v prihodnost in govóril o vstajenju Mesija, da ni bil prepuščen podzemlju in njegovo telo ni videlo trohnobe. Tega Jezusa je Bog obúdil in mi vsi smo temu priče. Bil je povišan na Božjo desnico in od Očeta je prejel obljubo Svetega Duha in tega je razlil, kakor vidite in slišite.«

Prisluhnite bogoslužju V ŽIVO iz bazilike Matere Usmiljenja v Mariboru, mašo daruje brat Janez Papa.

3. velikonočna nedelja

Misli Benedikta XVI.

Evangelij današnje tretje velikonočne nedelje je tista znana pripoved o dveh učencih na poti v Emavs (prim. Lk 24, 13-35). V njej je, da sta dva Kristusova učenca, dan po soboti, torej tretji dan po njegovi smrti, žalostna in potrta zapustila Jeruzalem ter se namenila v bližnjo vas imenovano Emavs. Na poti se jima je pridružil vstali Jezus, toda nista ga prepoznala. Ker sta bila potrta, jima je na podlagi Svetega pisma razlagal, kako je moral Mesija trpeti in umreti, …

Velikonočna ustvarjanja britanskih Slovencev

Velikonočna osmina gre proti koncu, ostane pa naj mir in blagoslov Vstalega Gospoda.

Ker se zaradi koronavirusa tokrat nismo mogli zbrati v Slovenskem domu, smo se odločili in pozvali rojake, da svoje praznično vzdušje in Velikonočna ustvarjanja z nami delijo preko fotografij. Pozivu se je odzvalo kar nekaj britanskih Slovencev, ki so na domiselen način predstavili svoje umetnine. Njihove izdelke si lahko ogledate v galeriji spodaj.

Vsem sodelujočim se iskreno zahvaljujemo za izvirne fotografije, in upamo, da se bomo lahko v Domu videli že ob naslednjem prazniku, za Binkošti 31. maja.

2. velikonočna nedelja – bela

Božja beseda za nedeljo, 19. aprila 2020

2. velikonočna nedelja – bela, nedelja Božjega usmiljenja (leto A)

»Položi svoj prst sem in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« (Jn 20,27)

(more…)

Igre z velikonočnimi jajci

Velikonočni ponedeljek

 

Velikonočni ponedeljek je dela prost dan, je dan, ko novico o vstalem Jezusu delimo s prijatelji in se z njimi veselimo in je dan, ko pirhi, ki jih v nedeljo nismo pojedli, končno pridejo na svoj račun. Kako se lahko s pirhi igramo, poglejte tule:

Igre z velikonočnimi jajci

Šicanje, sekanje, ticanje pirhov

Običaj je (bil) popularen med starejšo populacijo. Cilj je bil s kovancem zadeti jajce tako, da je kovanec ostal v jajcu. Tisti, ki mu je to uspelo, je pobral še ostale kovance. Danes je ta običaj ponekod prerasel v prava tekmovanja in kulturni dogodek, nič pa ni narobe, če se tudi otroci pomerijo v tem, denar pa zamenjajte s priboljškom ali z jajcem, kiso ga zadeli.

Lov za pirhi

Lov na velikonočne pirhe je prav posebna dogodivščina za otroke. Igro lahko pripravite sami doma, jajca lahko skrijete po stanovanju ali hiši in vrtu, če ga imate.

Sestavljanje besed

Preden jajca skrijete, nanje napišite črke. Ko otroci najdejo jajca, naj poskušajo iz črk na najdenih pirhov sestaviti čim več besed. Zmaga tisti, ki jih sestavi največ.

Trkanje pirhov

Trkanje pirhov je za otroke zanimiva igra. Vsak otrok si zbere nekaj pirhov, s katerimi bo tekmoval. Smisel igre je v dvobojevanju z jajci. Otroka trkneta z jajci in zmaga tisti, katerega jajce je ostalo celo. Poraženec mora zmagovalcu dati svoje razbito jajce.

Pri dvoboju morajo otroci paziti, da jajca trkajo z enakimi deli jajc – ponavadi z zgornjim delom jajc.

 

Avdio pravljica

Hopek in velikonočni zajček

Avdio pravljica iz zbirke pravljice ya lahko noč