Home » Nedeljske svete maše

SLOVENSKI DOM: Nedeljske svete maše


Slovenian Catholic Chaplaincy
62 Offley Road
London SW9 0LSE-pošta
info@skm-london.org.uk


Mobilni telefon
0044 (0)736 5353 900

Stacionarni telefon
0044 (0)20 7735 6655Nedelja 25. oktobra 2020

Božja beseda za 30. nedeljo med letom (leto A), žegnanjska nedelja

»Učitelj, katera je največja zapoved v postavi?« (Mt 22,36)

1. berilo

Bog pričakuje od nas usmiljenje

Berilo iz 2. Mojzesove knjige (2 Mz 22,20-26)

To govorí Gospod: »Tujca ne izkoriščaj in ne zatiraj, kajti tujci ste bili v egiptovski deželi! Ne zatirajte nobene vdove in sirote! Če bi jih zatirali, bodo vpile k meni in gotovo uslišim njihovo vpitje. In moja jeza se razvname in pomorim vas z mečem, tako da bodo vaše žene postale vdove in vaši otroci sirote. Če posodiš denar mojemu ljudstvu, ubožcu zraven sebe, mu ne bodi kakor oderuh, ne nalagaj mu obresti! Če vzameš v zastavo plašč svojega bližnjega, mu ga vrni do sončnega zahóda! Kajti to je njegova edina odeja, ogrinjalo za njegovo kožo. V čem naj sicer spi? Če se bo zgodilo, da bo vpil k meni, ga bom uslišal, ker sem milostljiv.«

books and pencil on wooden table

Prisluhnite posnetku svete maše iz župnije Velenje tukaj

Nedelja 18. oktobra 2020

Božja beseda za 29. nedeljo med letom (leto A), misijonska nedelja

»Tedaj jim je rekel: ‘Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega.’« (Mt 22,21)

1. berilo

Bog rešuje po ljudeh

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 45,1.4-6)

Tako govorí Gospod svojemu maziljencu, Kiru, katerega je prijel za desnico, da pred njim porazi narode in odpaše ledja kraljem, da pred njim odpre duri in nobena vrata ne ostanejo zaprta: »Zaradi svojega služabnika Jakoba in svojega izvoljenca Izraela sem te poklical po imenu in te odlikoval, ne da bi me bil poznal. Jaz sem Gospod in drugega ni, razen mene ni nobenega boga, opasal sem te, ne da bi me bil poznal. Naj spoznajo od sončnega vzhóda in zahóda, da ni nobenega razen mene, jaz sem Gospod in drugega ni.«

selective focus photography of three lit tealight candles

Prisluhnite posnetku svete maše iz župnije Velenje tukaj

Nedelja 11. oktobra 2020

Božja beseda za 28. nedeljo med letom (leto A)

Teden za življenje (od prve do druge nedelje v oktobru)

»Veliko je namreč poklicanih, a malo izvoljenih.« (Mt 22,14)

1. berilo

Bog vabi na gostijo in briše solze

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 25,6-10)

Gospod nad vojskami bo na Síonski gori pripravil vsem ljudstvom gostijo s sočnimi jedmi, gostijo z žlahtnimi vini, s sočnimi in okusnimi jedmi, s prečiščenimi žlahtnimi vini. Na tej gori bo pretrgal zagrinjalo, ki zagrinja vsa ljudstva, in pokrivalo, ki pokriva vse narode: za vselej bo uničil smrt. Gospod Bog bo obrisal solze z vseh obrazov in z vse zemlje bo odstranil sramoto svojega ljudstva, kajti Gospod je govóril. Tisti dan bodo rekli: »Glejte, to je naš Bog, čakali smo ga in nas je odrešil. To je Gospod, ki smo ga čakali, radujmo in veselimo se, da nas je odrešil.« Kajti Gospodova roka bo počivala na tej gori.

landscape photography of person's hand in front of sun

Prisluhnite posnetku svete maše iz župnije Velenje tukaj

Nedelja 4. oktobra 2020

Božja beseda za 27. nedelja med letom (leto A), rožnovenska nedelja

»Nazadnje je poslal k njim svojega sina, rekoč: ›Mojega sina bodo spoštovali‹.« (Mt 21,37)

1. berilo

Izrael je Gospodov vinograd

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 5,1-7)

Zapel bom o svojem ljubem, pesem svojega ljubega o njegovem vinogradu. Moj ljubi je imel vinograd na rodovitnem griču. Prekôpal ga je, ga otrebil in zasádil z žlahtno trto. Sredi njega je sezidal stolp in v njem izdólbel tudi stiskalnico. Upal je, da bo dajal grozdje, pa je dal viníčje. Zdaj pa, jeruzalemski prebivalci in Judovi možje, razsodíte med menoj in mojim vinogradom. Kaj sem mogel še storiti svojemu vinogradu, pa mu nisem storil? Zakaj sem upal, da bo dajal grozdje, pa je dal viníčje? Zdaj vam bom povedal, kaj bom stóril svojemu vinogradu: odstranil mu bom ograjo, da bo izropan, podrl mu bom obzidje, da bo poteptan. Spreménil ga bom v pustinjo, ne bo obrezován ne okopávan, poganjala bosta trnje in osat in prepovedal bom oblakom, da bi dež rosili nanj.

Kajti hiša Izraelova je vinograd Gospoda nad vojskami, Judovi možje so nasad njegovega veselja. Upal je, da bo pravica, pa glej, zatiranje, da bo pravičnost, pa glej, vpitje.

person standing behind green leafed plants

Prisluhnite posnetku svete maše iz župnije Velenje tukaj

Nedelja 27. septembra 2020

Božja beseda za 26. nedelja med letom (leto A), Slomškova nedelja

»Janezu niste verjeli, cestninarji in vlačuge pa so mu verjeli.« (Mt 21,32).

1. berilo

Spokorjeni grešnik si reši življenje

Berilo iz knjige preroka Ezekijela (Ezk 18,25-28)

To govorí Gospod: »Vi pravite: ›Gospodova pot ni pravilna!‹ Slišite vendar, Izraelova hiša: Moja pot da ni pravilna? Ali niso vaše poti nepravilne? Če se pravični odvrne od svoje pravičnosti, če ravna krivično in zato umre, umre zaradi krivice, ki jo je počenjal. Če pa se krivični odvrne od krivičnosti, ki jo je počenjal, in ravna po pravu in pravičnosti, si reši življenje. Ker uvidi in se odvrne od vseh pregreh, ki jih je počenjal, bo zagotovo žível, ne bo umrl.«

person in black jacket sitting on floor

Prisluhnite posnetku svete maše iz župnije Velenje tukaj

Nedelja, 20. septembra

Božja beseda za 25. nedelja med letom (leto A), nedelja svetniških kandidatov

»Tudi tem je rekel: ›Pojdite tudi vi v vinograd, in kar je prav, vam bom dal‹« (Mt 20,4)

1. berilo

Bog sodi drugače kot ljudje

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 55,6-9)

Iščite Gospoda, dokler se daje najti, kličite ga, dokler je blizu! Krivični naj zapusti svojo pot in hudobni svoje misli. Vrne naj se h Gospodu, da se ga bo usmilil, k našemu Bogu, ki je velik v odpuščanju. Kajti moje misli niso vaše misli in vaša pota niso moja pota, govorí Gospod. Kajti kakor je nebo visoko nad zemljo, tako visoko so moja pota nad vašimi póti in moje misli nad vašimi mislimi.

green plants near gray building

Prisluhnite posnetku svete maše iz župnije Velenje tukaj

Nedelja 13. septembra 2020

Božja beseda za 24. nedeljo med letom (leto A), katehetska nedelja

»Gospodar tega služabnika se ga je usmilil, oprostil ga je in mu dolg odpustil« (Mt 18,27)

1. berilo

Odpuščajmo bližnjemu, da nam bo odpuščeno

Berilo iz Sirahove knjige (Sir 27,30-28,7)

Srd in jeza sta ostudna, grešen človek se jima bo vdajal. Kdor se maščuje, bo izkusil maščevanje Gospoda, ki si bo skrbnó zapomnil njegove grehe. Odpústi krivico svojemu bližnjemu, tako bodo tudi tebi na tvojo prošnjo odpuščeni tvoji grehi. Kako bo človek, ki kuha jezo zoper drugega človeka, pri Gospodu iskal ozdravljênja? Kako bo človek, ki do sebi enakega nima usmiljenja, za svoje grehe prosil odpuščanja? Če človek, ki je le bitje iz mesa, neprestano kuha jezo, kdo bo dosegel odpuščanje njegovih grehov? Pomisli na poslednje reči in nehaj sovražiti, na trohnobo in smrt pomisli in se drži zapovedi. Pomisli na zapovedi in se ne sŕdi na bližnjega, na zavezo Najvišjega pomisli in odpusti pogrešek.

Prisluhnite posnetku svete maše iz župnije Velenje tukaj

 

Nedelja, 6. septembra 2020

Božja beseda za 23. nedelja med letom (leto A)

»Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi.« (Mt 18,20)

1. berilo

Prerok je Bogu odgovoren za grešnike

Berilo iz knjige preroka Ezekijela (Ezk 33,7-9)

To govorí Gospod: »Tebe, sin človekov, sem postavil za stražarja Izraelovi hiši. Kadar slišiš besedo iz mojih ust, jih posvári v mojem imenu! Če porečem krivičnemu: ›Krivični, zagotovo umreš!‹ pa ne govoriš, da bi posváril krivičnega zaradi njegove poti, umre ta krivični zaradi svoje krivičnosti, a njegovo kri bom terjal iz tvojih rok. Če pa posvaríš krivičnega, naj se spreobrne od svoje poti, pa se ne spreobrne od svoje poti, umre zaradi svoje krivičnosti, ti pa si si rešil življenje.«

Prisluhnite posnetku svete maše iz župnije Velenje tukaj

Nedelja 30. avgusta 2020

Božja beseda za 22. nedelja med letom (leto A)

»Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj.« (Mt 16,24)

1. berilo

Božja beseda preroku ne da miru

Berilo iz knjige preroka Jeremija (Jer 20,7-9)

Jeremíja govorí: »Zapêljal si me, Gospod, in dal sem se zapeljati. Premočan si bil zame in si zmagal. Ves dan sem v posmeh, vsi se norčujejo iz mene. Kadar koli govorim, moram vpiti, ›Nasilje in zatiranje!‹ moram klicati. Zares, Gospodova beseda mi je ves dan v sramotenje in zasmeh. Če rečem: ›Ne bom ga več omenjal, ne bom več govoril v njegovem imenu,‹ je v mojem srcu kakor goreč ogenj v mojih kosteh. Trudim se, da bi ga ugásil, pa ne morem.«

silhouette of person standing on rock surrounded by body of water

Prisluhnite posnetku svete maše iz župnije Velenje tukaj

Nedelja 23. avgusta 2020

Božja beseda za 21. nedelja med letom (leto A)

»Dejal jim je: ‘Kaj pa vi pravite, kdo sem?’« (Mt 16,15)

1. berilo

Bog izroča ključ Davidove hiše

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 22,19-23)

To je govóril Gospod upravniku dvora Sóbnu: »Vrgel te bom iz tvoje službe in te pahnil s tvojega mesta. Tisti dan bom poklical svojega služabnika Eljakíma, Hilkijájevega sina. Oblekel ga bom v tvoja oblačila in ga opasal s tvojim pasom. Izročil mu bom tvojo oblast in bo oče jeruzalemskim prebivalcem in Judovi hiši. Na njegove rame bom dal ključ Davidove hiše: ko bo odprl, ne bo nihče zaprl, ko bo zaprl, ne bo nihče odprl. Zabil ga bom kot klin na trdno mesto, prestol slave bo za hišo svojega očeta.«

brown door knocker

Prisluhnite posnetku svete maše iz župnije Velenje tukaj