Home » Nedeljske svete maše

SLOVENSKI DOM: Nedeljske svete maše


Slovenian Catholic Chaplaincy
62 Offley Road
London SW9 0LSE-pošta
info@skm-london.org.uk


Mobilni telefon
0044 (0)736 5353 900

Stacionarni telefon
0044 (0)20 7735 6655Nedelja 9. avgusta 2020

Božja beseda za 19. nedelja med letom (leto A)

»On mu je dejal: ‘Pridi!’ In Peter je stopil iz čolna, hodil po vodi in šel k Jezusu.« (Mt 14,29)

1. berilo

Bog povabi Elija na svojo sveto goro

Berilo iz 1. knjige kraljev (1 Kr 19,9.11-13)

Tiste dni je prišel Elija do Božje gore Hóreba in je tam prenočil v votlini. In glej, prišla mu je Gospodova beseda, rekoč: »Pojdi ven in se postavi na gori pred Gospoda.« In glej, Gospod je šel mimo, velik in silen vihar, ki kruši gore in lomi skale, je bil pred Gospodom; a Gospod ni bil v viharju. Za viharjem je bil potres; a Gospod ni bil v potrésu. In za potresom ogenj; a Gospod ni bil v ognju. Za ognjem glas rahlega šepéta. Ko je Elija to slišal, si je s plaščem zagrnil obraz, šel ven in obstal pri vhodu v votlino.

men's yellow traditional dress

Prisluhnite posnetku svete maše iz župnije Velenje tukaj

Nedelja, 2. avgusta 2020

Božja beseda za 18. nedeljo med letom (leto A)

»Jezus pa jim je rekel: ‘Ni jim treba oditi. Vi jim dajte jesti!’« (Mt 14,16)

1. berilo

Bog nas vabi na gostijo

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 55,1-3)

To govorí Gospod: »O vsi, ki ste žejni, pridite k vodi, in vi, ki nimate denarja, pridite, kupíte in jejte! Pridite, kupíte brez denarja, brez plačila vzemite vino in mleko! Zakaj trošite denar za to, kar ni kruh, in svoj zaslužek za to, kar ne nasiti? Poslušajte, poslušajte me in jejte dobro, naj uživa v sočni jedi vaša duša. Nagnite svoje uho in pridite k meni, poslušajte in bo živela vaša duša. Vcépil vam bom večno zavezo, Davidove dobrote, ki so zanesljive.«

Prisluhnite posnetku svete maše iz župnije Velenje tukaj

Nedelja, 26. julija 2020

Božja beseda za 17. nedeljo med letom (leto A), Krištofova nedelja

»Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere.« (Mt 13,45)

1. berilo

Salomon prosi za modrost

Berilo iz 1. knjige kraljev (1 Kr 3,5.7-12)

V Gibeónu se je Salomonu ponoči v sanjah prikazal Gospod. Bog je rekel: »Prôsi, kaj naj ti dam!« Salomon je rekel: »Gospod, moj Bog, ti si zdaj postavil za kralja svojega služabnika namesto mojega očeta Davida. Jaz pa sem še deček; ne vem ne kod ne kam. Tvoj služabnik je sredi tvojega ljudstva, ki si ga izvôlil, številnega ljudstva, ki ga zaradi velikosti ni mogoče izmeriti ne prešteti. Daj torej svojemu služabniku poslušno srce, da bo znal vladati tvojemu ljudstvu in razločevati med dobrim in hudim! Kajti kdo bi sicer mogel vladati temu tvojemu mogočnemu ljudstvu?«

Gospodu je bilo všeč, da je Salomon prosil za to. Bog mu je rekel: »Ker si prosil za to in si nisi prosil dolgega življenja, ne bogastva in ne smrti svojih sovražnikov, ampak si prosil zase razumnosti za pravo razsojanje, glej, bom storil po tvoji besedi. Glej, dal ti bom modro in razumno srce, takó da ni bilo tebi enakega pred tabo in ne bo vstal tebi enak za tabo.«

closeup photography of glass on top of wood branch

Prisluhnite posnetku svete maše iz župnije Velenje tukaj

Nedelja, 19. julija 2020

Božja beseda za nedeljo, 19. julija 2020

16. nedelja med letom (leto A)

»Nebeško kraljestvo je podobno kvasu, ki ga je vzela žena in ga umesila, dokler se ni vse prekvasilo.« (Mt 13,33)

1. berilo

Bog daje čas za pokoro
 
Berilo iz knjige modrosti (Mdr 12,13.16-19)
 
Razen tebe, Gospod, ki ljubiš življenje, ni boga, ki bi skrbel za vse in bi mu ti moral dokazovati, da ne sodiš krivično. Počelo pravičnosti je namreč tvoja moč in to, da vsemu gospoduješ, storí, da vsemu prizanašaš. Svojo moč namreč razkazuje tisti, v katerega nesporno oblast ljudje ne verjamejo. Tak celo tistim, ki se ga bojijo, očita predrznost. Ti pa si gospodar močí, zato sodiš milo in nas vodiš z veliko prizanesljivostjo. Zakaj kadar koli hočeš kaj storiti, ti je mogoče. S takim ravnanjem si svoje ljudstvo poúčil, da mora pravični biti prijatelj ljudi. Svojim otrokom vlivaš veliko upanje, ker daješ po grehu čas za kesanje.
 
person molding dough
 

Prisluhnite posnetku svete maše iz župnije Velenje tukaj

Nedelja, 12. julija 2020

Božja beseda za 15. nedeljo med letom (leto A)

»Veliko prerokov in pravičnih si je želelo videti, kar vi gledate, pa niso videli.« (Mt 13,17)

1. berilo

Božja beseda je učinkovita kakor dež

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 55,10-11)

To govori Gospod: Kakor pride dež in sneg izpod neba in se ne vrača tja, dokler zemlje ne napoji, oplodi in stori, da zabrsti, da sejalcu da seme in kruha uživalcu, tako je z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust: ne povrne se k meni brez uspeha, dokler ne opravi, kar sem hotel, in izpolni, za kar sem jo poslal.

 

Prisluhnite posnetku svete maše iz župnije Velenje tukaj

Nedelja, 5. julija 2020

Božja beseda za nedeljo, 5. julija 2020

Ciril in Metod, sozavetnika Evrope, slovesni praznik, nedelja Slovencev po svetu

»Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce.« (Jn 10,11)

1. berilo

Bog obiskuje svoje ovce kot dobri pastir

Berilo iz knjige preroka Ezekijela (Ezk 34,11-16)

Tako govori Gospod Bog: Glej, jaz sam bom skrbel za svoje ovce in bom gledal nanje. Kakor pastir gleda na svojo čredo, ko je med svojimi razkropljenimi ovcami, tako bom tudi jaz pogledal na svoje ovce in jih rešil iz vseh krajev, kamor so se razkropile oblačnega in temnega dne.

Pripeljem jih izmed ljudstev in zberem jih iz dežel ter privedem v njihovo deželo. Pasel jih bom po Izraelovih gorah, po dolinah in po vseh naseljih v deželi. Na dobri paši jih bom pasel; na Izraelovih gorskih višinah bodo njihovi pašniki. Tam bodo počivale na ljubkem pašniku; imele bodo obilno pašo na Izraelovih gorah.

Jaz sam bom pasel svoje ovce in jaz jim bom nudil počitek, govori vsemogočni Gospod. Izgubljene poiščem, razkropljene pripeljem nazaj, ranjene obvežem, bolne pokrepčam, zdrave in krepke obvarujem. Pasel jih bom, kakor je prav.

Ciril in Metod, sozavetnika Evrope (5. julij)

Prisluhnite posnetku svete maše iz župnije Velenje tukaj

13. nedelja med letom

Božja beseda za nedeljo, 28. junija 2020

»Kdor dá piti samo kozarec hladne vode enemu izmed teh malih, ne bo izgubil svojega plačila.« (Mt 10,42)

1. berilo

Božji mož je dobrodošel

Berilo iz 2. knjige kraljev (2 Kr 4,8-11.14-16)

Nekega dne je Elizèj potoval skozi Šuném. Tam je živela premožna žena, ki ga je pregovorila, da je obedoval pri njej. In kadar koli je potem šel mimo, je zavil tja na obèd. Svojemu možu je rekla: »Glej, spoznala sem, da je tisti, ki se vselej oglasí pri nas, svet Božji mož. Naredimo mu torej zidano gornjo izbico in postavimo vanjo posteljo, mizo, stol in svetilko, da se lahko umakne tja, kadar bo prišel k nam!« Ko je nekega dne prišel tja, se je umaknil v gornjo izbo in tam legel. Rekel je svojemu služabniku Gehazíju: »Kaj naj torej naredim zanjo?« Gehazí je rekel: »Na žalost nima sina in njen mož je že star.« Tedaj je rekel: »Pokliči jo!« Ko jo je poklical, je stopila k vratom. Rekel je: »Ko se bo izteklo leto, v tem času, boš objemala sina.«

woman carrying smiling baby

Prisluhnite posnetku svete maše iz župnije Velenje tukaj

 

 

12. nedelja med letom

Božja beseda za nedeljo, 21. junija 2020

»Ne bojte se torej! Vi ste vredni več kakor veliko vrabcev« (Mt 10,31).

1. berilo

Bog rešuje življenje ubogega

Berilo iz knjige preroka Jeremija (Jer 20,10-13)

Jeremíja govorí: »Že slišim šušljanje mnogih – groza vsepovsod: ›Naznaníte ga! Naznanímo ga!‹ Vsi moji zaupni prijatelji prežé, da se spotaknem: ›Morda se bo dal zapeljáti, pa ga bomo premagali in se maščevali nad njim.‹ A Gospod je z menoj kakor silen junak. Zato se bodo moji preganjalci opotêkli in ne bodo zmagali, zelo bodo osramočeni, ker se jim ne bo posrečilo: sramota bo večna, nepozabna. Gospod nad vojskami, ki preizkušaš pravičnega, ki vidiš obisti in srce, naj vidim tvoje maščevanje nad njimi, saj sem tebi zaupal svojo pravdo. Prepevajte Gospodu, slavite Gospoda, ker rešuje življenje ubogega iz rok hudodelcev.«

Prisluhnite posnetku svete maše iz župnije Velenje tukaj

11. nedelja med letom

Božja beseda za nedeljo, 14. junija 2020

»Poklical je k sebi svojih dvanajst učencev in jim dal oblast nad nečistimi duhovi.« (Mt 10,1)

1. berilo

Bog si je izvolil kraljestvo duhovnikov in svet narod

Berilo iz 2. Mojzesove knjige (2 Mz 19,2-6)

Tiste dni so se Izraelci odpravili iz Refidíma in prišli v Sínajsko puščavo ter se utaborili v puščavi. Tam se je Izrael utabóril nasproti gori, Mojzes pa je stopil k Bogu. Gospod mu je zaklical z gore in rekel: »Tako reci Jakobovi hiši in povej Izraelovim sinovom: ›Sami ste videli, kaj sem storil Egipčanom in kako sem vas nosil na orljih perutih in vas pripeljal k sebi. Zdaj pa, če boste res poslušali moj glas in izpolnjevali mojo zavezo, mi boste posebna lastnina izmed vseh ljudstev, kajti moja je vsa zemlja. Vi mi boste kraljestvo duhovnikov in svet narod.‹ To so besede, ki jih povej Izraelovim sinovom!«

Prisluhnite posnetku svete maše iz župnije Dole tukaj

Nedelja po binkoštih

Nedelja, 7. junija 2020: Sveta Trojica, slovesni praznik (leto A)

»Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil« (Jn 3,17)

1. berilo

Gospod Bog je usmiljen in milostljiv

Berilo iz 2. Mojzesove knjige (2 Mz 34,4-6.8-9)

Tiste dni je Mojzes zjutraj zgodaj vstal in šel na Sínajsko goro, kakor mu je Gospod zapovedal, v roko pa je vzel kamniti plošči. Gospod je stopil dol v oblaku in se postavil ob njem ter klical ime Gospodovo. In Gospod je šel mimo njega in klical: »Gospod, Gospod, usmiljeni in milostljivi Bog, počasen v jezi in bogat v dobroti in zvestobi.« Tedaj je Mojzes hitro pokléknil in se priklônil do tal ter rekel: »Če sem našel milost v tvojih očeh, Gospod, naj hodi, prosim, Gospod sredi med nami. Ljudstvo je namreč trdovratno, toda odpústi našo krivdo in naš greh in vzemi nas za svojo lastnino!«

Nedelja po binkoštih: Sveta Trojica

Prisluhnite posnetku svete maše iz župnije Koseze tukaj