Home » Slovenske maše


Slovenian Catholic Chaplaincy
62 Offley Road
London SW9 0LSE-pošta
info@skm-london.org.uk


Mobilni telefon
0044(0)736 5353 900

Stacionarni telefon
0044(0)20 7735 6655


Slovenske maše

SVETE MAŠE z župnikom – Naša želja je, da gostujoči župnik iz Slovenije enkrat mesečno mašuje v naši kapeli “SLOVENSKEGA DOMA” (druga nedelja v mesecu ob 16.00 uri) – se tako odvija sv. maša v kapeli Doma z gostujočim župnikom iz Slovenije. Maša je namenjena vsem rojakom iz Londona in okolice. Lepo povabljeni!

SVETE MAŠE v živo iz domovine – Ko ni sv. maše ali župnika v “SLOVENSKEM DOMU” je v prostorih doma organiziran prenos sv. maše v živo iz Slovenije.


SPOVED – če boste hoteli opraviti spoved, boste imeli za to priložnost pred sv. mašo ali po mašnem bogoslužju.


OBISKI BOLNIKOV – po predhodnem obvestilu.


POROKE, SV. KRSTI – Po predhodnjem dogovoru.