Home » Nedeljske svete maše » Nedelja 11. oktobra 2020


SLOVENSKI DOM LONDON

Slovenian Catholic Chaplaincy
62 Offley Road
London SW9 0LSE-pošta
info@skm-london.org.uk


Mobilni telefon (tudi WhatsApp)
0044 (0)736 5353 900

0044 (0)770 343 5859Nedelja 11. oktobra 2020

Božja beseda za 28. nedeljo med letom (leto A)

Teden za življenje (od prve do druge nedelje v oktobru)

»Veliko je namreč poklicanih, a malo izvoljenih.« (Mt 22,14)

1. berilo

Bog vabi na gostijo in briše solze

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 25,6-10)

Gospod nad vojskami bo na Síonski gori pripravil vsem ljudstvom gostijo s sočnimi jedmi, gostijo z žlahtnimi vini, s sočnimi in okusnimi jedmi, s prečiščenimi žlahtnimi vini. Na tej gori bo pretrgal zagrinjalo, ki zagrinja vsa ljudstva, in pokrivalo, ki pokriva vse narode: za vselej bo uničil smrt. Gospod Bog bo obrisal solze z vseh obrazov in z vse zemlje bo odstranil sramoto svojega ljudstva, kajti Gospod je govóril. Tisti dan bodo rekli: »Glejte, to je naš Bog, čakali smo ga in nas je odrešil. To je Gospod, ki smo ga čakali, radujmo in veselimo se, da nas je odrešil.« Kajti Gospodova roka bo počivala na tej gori.

landscape photography of person's hand in front of sun

Prisluhnite posnetku svete maše iz župnije Velenje tukaj