Home » Nedeljske svete maše » Nedelja 16. avgusta 2020


SLOVENSKI DOM LONDON

Slovenian Catholic Chaplaincy
62 Offley Road
London SW9 0LSE-pošta
info@skm-london.org.uk


Mobilni telefon (tudi WhatsApp)
0044 (0)736 5353 900

0044 (0)770 343 5859Nedelja 16. avgusta 2020

Božja beseda za 20. nedelja med letom (leto A)

»O žena, velika je tvoja vera! Zgodi naj se ti, kakor želiš!« In njena hči je ozdravela tisto uro (Mt 15,28).

1. berilo

Bog vodi k sebi vsa ljudstva

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 56,1.6-7)

Tako govorí Gospod: »Pazíte na pravico, ravnajte pravično, kajti moje odrešenje bo kmalu prišlo in moja pravičnost se bo kmalu razodela. Tujce, ki se bodo pridružili Gospodu, da bi mu služili, ljubili Gospodovo ime in bili njegovi služabniki, vse, ki bodo pazíli na soboto in je ne bodo skrunili, temveč se bodo držali moje zaveze, bom pripêljal na svojo sveto goro in jih razveseljeval v svoji hiši molitve: njihove žgalne in klavne daritve bodo prijetne na mojem oltarju, kajti moja hiša se bo imenovala hiša molitve za vsa ljudstva.«

woman in black shirt sitting on brown sofa

Prisluhnite posnetku svete maše iz župnije Velenje tukaj