Home » Nedeljske svete maše » Nedelja, 20. septembra


SLOVENSKI DOM LONDON

Slovenian Catholic Chaplaincy
62 Offley Road
London SW9 0LSE-pošta
info@skm-london.org.uk


Mobilni telefon (tudi WhatsApp)
0044 (0)736 5353 900

0044 (0)770 343 5859Nedelja, 20. septembra

Božja beseda za 25. nedelja med letom (leto A), nedelja svetniških kandidatov

»Tudi tem je rekel: ›Pojdite tudi vi v vinograd, in kar je prav, vam bom dal‹« (Mt 20,4)

1. berilo

Bog sodi drugače kot ljudje

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 55,6-9)

Iščite Gospoda, dokler se daje najti, kličite ga, dokler je blizu! Krivični naj zapusti svojo pot in hudobni svoje misli. Vrne naj se h Gospodu, da se ga bo usmilil, k našemu Bogu, ki je velik v odpuščanju. Kajti moje misli niso vaše misli in vaša pota niso moja pota, govorí Gospod. Kajti kakor je nebo visoko nad zemljo, tako visoko so moja pota nad vašimi póti in moje misli nad vašimi mislimi.

green plants near gray building

Prisluhnite posnetku svete maše iz župnije Velenje tukaj