Home » Nedeljske svete maše » Nedelja 23. avgusta 2020


SLOVENSKI DOM LONDON

Slovenian Catholic Chaplaincy
62 Offley Road
London SW9 0LSE-pošta
info@skm-london.org.uk


Mobilni telefon (tudi WhatsApp)
0044 (0)736 5353 900

0044 (0)770 343 5859Nedelja 23. avgusta 2020

Božja beseda za 21. nedelja med letom (leto A)

»Dejal jim je: ‘Kaj pa vi pravite, kdo sem?’« (Mt 16,15)

1. berilo

Bog izroča ključ Davidove hiše

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 22,19-23)

To je govóril Gospod upravniku dvora Sóbnu: »Vrgel te bom iz tvoje službe in te pahnil s tvojega mesta. Tisti dan bom poklical svojega služabnika Eljakíma, Hilkijájevega sina. Oblekel ga bom v tvoja oblačila in ga opasal s tvojim pasom. Izročil mu bom tvojo oblast in bo oče jeruzalemskim prebivalcem in Judovi hiši. Na njegove rame bom dal ključ Davidove hiše: ko bo odprl, ne bo nihče zaprl, ko bo zaprl, ne bo nihče odprl. Zabil ga bom kot klin na trdno mesto, prestol slave bo za hišo svojega očeta.«

brown door knocker

Prisluhnite posnetku svete maše iz župnije Velenje tukaj