Home » Nedeljske svete maše » Nedelja 31. januarja


SLOVENSKI DOM LONDON

Slovenian Catholic Chaplaincy
62 Offley Road
London SW9 0LSE-pošta
info@skm-london.org.uk


Mobilni telefon (tudi WhatsApp)
0044 (0)736 5353 900

0044 (0)770 343 5859Nedelja 31. januarja

Božja beseda za 4. nedeljo med letom (leto B)

»Strmeli so nad njegovim naukom, ker jih je učil, kakor kdor ima oblast« (Mr 1,22)

1. berilo

Bog govori po preroku

Berilo iz 5. Mojzesove knjige (5 Mz 18,15-20)

Mojzes je govóril ljudstvu in rekel: »Preroka iz tvoje srede, izmed tvojih bratov, kakor sem jaz, ti bo obúdil Gospod, tvoj Bog; njega poslušajte. Prav tako kakor si na dan, ko je bilo občestvo zbrano pod Horebom, prosil Gospoda, svojega Boga, ko si rekel: ›Naj ne poslušam več glasu Gospoda, svojega Boga, in ne gledam več tega velikega ognja, da ne umrem.‹ Tedaj mi je Gospod rekel: ›Prav je, kar so rekli. Obúdil jim bom preroka izmed njihovih bratov, kakor si ti, in polóžil bom svoje besede v njegova usta in govóril jim bo vse, kar mu bom zapovedal. Kdor ne bo poslušal mojih besed, ki jih bo govóril v mojem imenu, tega pokličem na odgovor. Toda prerok, ki bi se drznil v mojem imenu govoriti besedo, katere mu nisem ukazal govoriti, ali ki bi govóril v imenu drugih bogov, ta prerok bo moral umreti.‹«

people raising their hands in front of people

Prisluhnite posnetku svete maše iz župnije Velenje tukaj