Home » Nedeljske svete maše » Nedelja18. aprila


SLOVENSKI DOM LONDON

Slovenian Catholic Chaplaincy
62 Offley Road
London SW9 0LSE-pošta
info@skm-london.org.uk


Mobilni telefon (tudi WhatsApp)
0044 (0)736 5353 900

0044 (0)770 343 5859Nedelja18. aprila

Božja beseda za 3. velikonočno nedeljo (leto B)

Teden molitve za duhovne poklice (od 3. do 4. velikonočne nedelje)

1. berilo

Umorili ste Začetnika življenja, Bog pa ga je obudil od mrtvih

Berilo iz apostolskih del (Apd 3,13-15)

Tiste dni je Peter rekel ljudstvu: »Bog Abrahamov in Izakov in Jakobov, Bog naših očetov je poveličal svojega služabnika Jezusa, ki ste ga vi izdali in zatajili pred Pilatom, ko je ta že razsodil, naj bo oproščen. Vi ste Svetega in Pravičnega zavrgli in si izprosili pomilostitev ubijalca, Začetnika življenja pa ste ubili. Toda Bog ga je obúdil od mrtvih in mi smo temu priče.«

Prisluhnite posnetku svete maše iz župnije Velenje tukaj