Home » Nedeljske svete maše » 2. velikonočna nedelja – bela


SLOVENSKI DOM LONDON

Slovenian Catholic Chaplaincy
62 Offley Road
London SW9 0LSE-pošta
info@skm-london.org.uk


Mobilni telefon (tudi WhatsApp)
0044 (0)736 5353 900

0044 (0)770 343 58592. velikonočna nedelja – bela

Božja beseda za nedeljo, 19. aprila 2020

2. velikonočna nedelja – bela, nedelja Božjega usmiljenja (leto A)

»Položi svoj prst sem in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« (Jn 20,27)

1. berilo

Družili so se med seboj in imeli vse skupno

Berilo iz apostolskih del (Apd 2,42-47)

Bratje so bili stanovitni v nauku apostolov in v bratskem občéstvu, v lomljenju kruha in v molitvah. Vse pa je v duši navdajal strah, ker se je po apostolih dogajalo veliko čudežev in znamenj. Vsi verniki so se družili med seboj in imeli vse skupno: prodajali so premoženje in imetje ter od tega delili vsem, kolikor je kdo potreboval. Dan za dnem so se enodušno in vztrajno zbirali v templju, lomili kruh po domovih ter uživali hrano z veselim in preprostim srcem. Hvalili so Boga in vsi ljudje so jih imeli radi. Gospod pa jim je vsak dan pridruževal take, ki so našli odrešenje.

Prenos svete maše iz župnije Štepanja vas tukaj

Bratje kapucini bodo maševali ob 7.00, 8.15 in 9.30 uri

2. velikonočna nedelja - bela, nedelja Božjega usmiljenja