Home » Ostale aktivnosti


Slovenian Catholic Chaplaincy
62 Offley Road
London SW9 0LSE-pošta
info@skm-london.org.uk


Mobilni telefon
0044(0)736 5353 900

Stacionarni telefon
0044(0)20 7735 6655


Ostale aktivnosti

Program ostalih aktivnosti, ki jih zraven pastoralne oskrbe še izvajamo v SLOVENSKEM DOMU v Londonu.


Družbena vloga kristjanov

V domu organiziramo redna srečanja za cerkvene in državne praznike za odrasle in otroke z namenom utrjevanja slovenske skupnosti s pestrim duhovnim in družabnim programom. V okviru rednih dogodkov organiziramo tudi srečanja družin z otroki – namen učenja slovenskega jezika skozi igro in pesem.

Ohranjanje kulturne in duhovne identitete

Ohranjevanje duhovno kulturne dediščine z delovnim programom: izdelovanje adventnih venčkov, postavljanje jaslic in božičnega drevesca, dan slovenske kulture, materinski, očetovski, družinski dan, šmarnično srečanje,…

Slovenska knjižna polica

PROJEKT SLOVENSKA KNJIŽNA POLICA OMOGOČA UREDNIŠTVO ČASOPISA SLOVENCI V ANGLIJI

Slovenski dom v Londonu, je vključen tudi v nacionalni projekt Slovenska knjižna polica, ki deluje pod okriljem časopisa Slovenci v Angliji. Dom je vzpostavil sistem izposoje knjig v maternem jeziku tukajšnjim Slovencem živečim na območju celotnega Združenega Kraljestva. V okviru doma deluje tudi bralni in debatni klub “Mi kristjani”. Na knjižni polici v Našem domu najdete veliko knjig z versko, vzgojno in izobraževalno tematiko. Na polici so knjige za odrasle, otroke in mladino v maternem jeziku.