Home » Ostale aktivnosti


SLOVENSKI DOM LONDON

Slovenian Catholic Chaplaincy
62 Offley Road
London SW9 0LS



E-pošta
info@skm-london.org.uk


Mobilni telefon
0044 (0)736 5353 900

Stacionarni telefon
0044 (0)20 7735 6655



Ostale aktivnosti

Program ostalih aktivnosti, ki jih zraven pastoralne oskrbe še izvajamo v SLOVENSKEM DOMU v Londonu.


Družbena vloga kristjanov

V domu organiziramo redna srečanja za cerkvene in državne praznike za odrasle in otroke z namenom utrjevanja slovenske skupnosti s pestrim duhovnim in družabnim programom. V okviru rednih dogodkov organiziramo tudi srečanja družin z otroki – namen učenja slovenskega jezika skozi igro in pesem.

Ohranjanje kulturne in duhovne identitete

Ohranjevanje duhovno kulturne dediščine z delovnim programom: izdelovanje adventnih venčkov, postavljanje jaslic in božičnega drevesca, dan slovenske kulture, materinski, očetovski, družinski dan, šmarnično srečanje,…